• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kontakt

TIBOR MOJŽIŠ 
Tepelné a energetické zariadenia

Office: 
Biskupická 1764/25
911 04 Trencín

Prevádzka:
Nozdrkovce 7044
911 04 Trencín

tel.: 032/ 652 8814
fax.: 032/ 652 8814

Živnostenský register OU Trenčín č.309-4440

Spoločnosť Tibor MOJŽIŠ sa etablovala na Slovenskom trhu v roku 1990 s myšlienkou zabezpečiť komplexnosť služieb v oblasti technológií budov v energetike na celom území Slovenska.
Spoločnosť prešla vývojom a v súčasnosti vlastní dostatočné kapacity na realizáciu rôznych aj zložitejších zákaziek hlavne v oblastiach TZB a zámočníckej výroby ako sú:

1. Dodávka a montáž plynových zariadení médium zemný plyn, propán bután:
rozvod plynu s pretlakom do a nad 0,4MPa vrátane montáže domových stredotlakových a nízkotlakových regulátorov,
rozvod plynu v obytných budovách, v priemyselných podnikoch so spotrebou plynu spaľovaním s výkonom do a nad 0,5MW,
drobné stavebné a maliarske práce pre realizáciu plynových kotolní.

2. Montážne práce, opravy, rekonštrukcie a údržba vyhradených tlakových zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu:
kotly parné a kvapalinové (III. Trieda)
kotly parné a kvapalinové (IV. Trieda)
tlakové nádoby stabilné (IV. Trieda)
tlakové nádoby stabilné (III. trieda)
kotly parné a kvapalinové (V. Trieda)
tlakové nádoby stabilné (II. Trieda)
tlakové nádoby stabilné (I. Trieda)
potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda (I. Trieda)

3. Vnútorné rozvody vody a kanalizácie vč. prípojok a zemných prác, zdravotechnické inštalácie vč. zriaďovacích predmetov.

4. Zámočnícke práce - výroba oceľových konštrukcií, prístreškov, plotov a brán,... konzoly, schody ako i ďalšie práce – ohýbanie, skružovanie, sústruženie, frézovanie, rezanie...

5. Montáž a dodávka výrobkov z ušlachtilých materiálov NEREZ tr. 17, hliník...

6. Dodávka, montáž riadiacich systémov spoločností – Honeywell, Landis & Staefa, Johnson Controls ...
všetky tieto spomenuté riadiace systémy zabezpečujú predovšetkým zvýšenie komfortu, pohodlia s ohľadom na šetrenie energii a životného prostredia.

7. Demontážne práce technologických zariadení, kotlov, kotolní ako aj iných technológií.

8. Dodávka a montáž vzduchotechnických zariadení a potrubných rozvodov VZT.

9. Ekonomické rozbory, vypracovanie rozpočtov. Inžinierske činnosti pre realizáciu stavieb.

10. Firma zabezpečuje v súčinnosti s užívateľom trvalý alebo periodický servis a to i na zariadeniach iných dodávateľov.

11. V rámci komplexnosti služieb zabezpečujeme projektovú dokumentáciu ústredného kúrenia, merania a regulácie, plynu a vzduchotechniky.

12. Spolupráca pri zabezpečovaní finančných zdrojov a spôsobu financovania.

Máme online 1 hosťa